• ΤΗΛ.: 210 8003066 - 210 8003067

Προγράμ Leadership

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ